Jak napisać przemówienie?

Pisanie przemówień to prawdziwa sztuka. O czym należy wiedzieć podczas pisania przemówień? Jak napisać przemówienie, które zachwyci wszystkich?

Jak zacząć pisać przemówienie?

Zanim zabierzesz się do pisania musisz zgromadzić materiały i opracować plan. Przemyśl temat przemowy i zastanów się jaki cel chcesz osiągnąć. Zbierz potrzebne materiały (informacje, argumenty, cytaty, wykresy itp.). Przeanalizuj do kogo będziesz mówić i dostosuj język mowy do danego audytorium. Teraz stwórz plan ramowy przemówienia pamiętając o jego charakterystycznej budowie: wstępie, rozwinięciu i zakończeniu.

Jak napisać wstęp do przemówienia?

Na początku każdego przemówienia musi się znaleźć apostrofa, czyli bezpośredni zwrot do słuchaczy. Apostrofa powinna być dopasowana do audytorium, np. „Szanowni Państwo”, „Koleżanki i koledzy”. We wstępie należy przywitać słuchaczy i pozyskać ich uwagę. Tutaj też jest miejsce na wprowadzenie w tematykę przemowy, postawienie pierwszych tez. Możesz posłużyć się anegdotą, żartem lub zacytować czyjeś słowa.

Jak rozwinąć przemówienie?

To miejsce na całą Twoją prezentację. Zaprezentuj przygotowane materiały, przedstaw argumenty na poparcie swoich tez. Pamiętaj o temacie i celu, do którego dążysz. Treść musi być temu ściśle podporządkowana. Możesz zastosować różnego rodzaju chwyty retoryczne, np. udowodnić, że postawiona na początku teza jest błędna i przedstawić nową, właściwą.

Jak zakończyć przemówienie?

Na końcu przemowy krótko podsumuj swoje rozważania i ustal co udało ci się osiągnąć. Odnieś się bezpośrednio do swojego audytorium. Sprawdź dokładnie przemówienie, wprowadź niezbędne poprawki i zastosuj korektę.

Podczas pisania przemówienia warto pamiętać, że to forma przeznaczona do wygłaszania przed publicznością. Muszą się w nim znaleźć zwroty i sformułowania, które pasują do języka mówionego, a jednocześnie są poprawne formalnie.