Jak napisać podziękowanie dla fundatora nagrody?

Dzielenie się z innymi, zwłaszcza najbardziej potrzebującymi, to piękny gest. Fundatorom i sponsorom zawsze należą się podziękowania za ich działalność. O czym pamiętać podczas pisania podziękowań dla fundatora?

Kim jest fundator?

Fundator pochodzi od łacińskiego donator czyli „dający” – rozumiany jako sponsor np. kościoła lub elementów jego wyposażenia. Osoba fundatora funkcjonuje w nomenklaturze prawnej jako twórca lub założyciel fundacji. Można wymienić jeszcze kilka synonimów dotyczących aktu dawania, np. darczyńca, ofiarodawca. Współcześnie największą karierę zrobiło słowo sponsor, związane z ekonomicznym aspektem fundowania.

Przedstaw osobę fundatora

Podziękowanie należy rozpocząć od przedstawienia osoby fundatora z imienia i nazwiska. Powinno się również wymienić jego godności, jeśli piastuje jakieś urzędy lub stanowiska niezależnie, czy państwowe, czy religijne. Można odnieść się do pracy lub twórczości sponsora oraz wymienić chociaż najważniejsze osiągnięcia fundatora w jego dotychczasowej działalności.

Opowiedz o związkach sponsora z przedmiotem fundacji

Warto powiedzieć o początku zainteresowania fundatora wstępnym projektem przedsięwzięcia lub przedmiotem fundacji. Czasem wiąże się to z osobistymi wydarzeniami lub wspomnieniami z życia sponsora lub kogoś z jego rodziny. Związki sponsora z celem, na który przekazuje środki, są czasem procesem długotrwałym. Można w skrócie przedstawić dzieje tej wspólnej działalności, która doprowadziła do fundacji.

Zakończenie i dodatkowe możliwości

Ostatnim etapem podziękowania może być powtórzenie, że serdecznie dziękujemy. Czasem warto wspomnieć o rewanżu ze strony osób korzystających z fundacji. Może to stanowić przejście do zapowiedzi przygotowanych występów lub dodatkowych atrakcji, jeśli są takie przygotowane.