Jak napisać oficjalne podziękowanie?

Aby nie popełnić faux pas podczas składania oficjalnych podziękowań, warto je wcześniej ułożyć i spisać. Poniżej znajduje się kilka porad jak przygotować się do pisania oficjalnych podziękowań.

Różnica między podziękowaniem oficjalnym a nieoficjalnym

Podziękowania są formą grzecznościową, dzięki której wyrażamy wdzięczność innym ludziom. Oficjalne podziękowanie różni się od zwykłych podziękowań przede wszystkim bardziej uroczystą formą. Nieoficjalne przemówienie z podziękowaniami nie musi trzymać się schematów, można w nim pozwolić sobie na poufałości i żarciki w stronę osoby, której dziękujemy. Oficjalne podziękowanie jest bardziej sztywne i poważne, czasem jest również nazywane podziękowaniem urzędowym.

Zachowanie nastroju powagi w podziękowaniu

Oficjalne podziękowanie jest znacznie bardziej skonwencjonalizowane niż inne formy dziękowania, czyli odpowiada ustalonym zwyczajowo formom. Oficjalne przemówienia i podziękowania podlegają określonym z góry regułom, których nie należy zmieniać. Ważne jest zachowanie powagi chwili i utrzymanie podniosłego nastroju przez dziękującego na czas przemówienia.

Jak zwracać się do adresata podziękowań

Oficjalne podziękowanie charakteryzuje się brakiem bezpośredniości w zwrotach do adresata podziękowań. Należy powstrzymać się od luźniejszych wypowiedzi i poufałości oraz zachować wszystkie formy grzecznościowe. Do adresata podziękowań nie należy zwracać się po imieniu. Do osoby, której dziękujemy publicznie (niezależnie od tego czy znamy się z nią na stopie prywatnej i być może mówimy z daną osobą po imieniu), należy zwracać się nie Szanowny panie (nazwisko).

Forma podziękowań

Takie oficjalne podziękowania są bardzo schematyczne, ale takie właśnie mają być. Tekst podziękowań ma być zwięzły i w miarę możliwości krótki. Nie należy rozgadywać się ani rozwlekać przemówienia. Wdzięczność często wiąże się z silnymi emocjami, ale w przypadku oficjalnych podziękowań należy przyhamować uczuciowe wynurzenia i ograniczyć się do sformułowania: komu, za co i dlaczego dziękujemy.

Po napisaniu oficjalnych podziękowań warto nauczyć się ich na pamięć. Elegancko jest wygłaszać podziękowania z pamięci, bez czytania ich z kartki.