Pisanie przemowy lidera partii

Politycy to przeważnie doskonali mówcy. Przemówienia polityczne, a zwłaszcza przemówienia liderów partii, są doskonale skonstruowane. Jak wygląda przemówienie lidera partii?

Wyjątkowość przemówienia lidera partii

Przemówienia liderów partii to jedne z najważniejszych wystąpień publicznych, dlatego koncentrują największą uwagę mediów i całego społeczeństwa. Mowy liderów największych partii politycznych w kraju są długo analizowane i często cytowane. Do napisania takich przemówień zatrudniani są specjaliści od wizerunku, a bardzo często układa je cała grupa specjalistów. Przemówienie lidera partii ma zazwyczaj charakter perswazyjny, jest nacechowane emocjonalnie i mocno charyzmatyczne.

Okoliczności przemówienia mają wpływ na treść

Na przemówienia polityczne mają wpływ różnego rodzaju okoliczności. Inaczej wyglądać będzie przemówienie lidera partii przede wyborami, a inaczej po wyborach. Przemówienie powyborcze lidera będzie różniło się pod względem treści w zależności czy prowadzona przez niego partia wygra czy przegra wybory. Zupełnie inne cele będzie miał lider partii rządzącej, a inne lider partii opozycyjnej. Wiele zależy gdzie wygłaszane jest przemówienie i do kogo jest skierowane. Inny rodzaj przemówienia będzie wygłoszony na kongresie partyjnym, inny na wiecu przedwyborczym, a inny z mównicy sejmowej. To bardzo ważne, by na początku wyznaczyć główne cele przemówienia oraz określić profil słuchaczy przemowy.

Co powinien mówić lider w przemówieniu – przykład

Warto zacząć od zwrotu do audytorium i mieć na uwadze, że wśród słuchaczy są przyszli wyborcy. Na początku należy pobudzić zainteresowanie publiczności, ale nie powinno to trwać dłużej niż 2-3 minuty. Potem należy przedstawić temat przemówienia, czyli opowiedzieć o powodach, dla których zabieramy głos. Następuje w tym punkcie przedstawienie obecnego stanu sytuacji, czyli diagnoza problemu. Dalej warto opowiedzieć jak powinna wyglądać sytuacja po rozwiązaniu problemu. Następnie jak rozwiązać problem i osiągnąć wytyczone cele. Politycy często posługują się językiem rozmytym, wieloznacznym, nadużywają chwytów retorycznych. Warto jednak dbać o czystość przekazu i postarać się, aby przemówienie było jasne, klarowne i zgodne z rzeczywistością.