Jak napisać przemówienie jubileuszowe?

Jubileusz to okrągła rocznica jakiegoś wydarzenia i okazja do uroczystego świętowania. To także doskonały moment do wygłoszenia jubileuszowej mowy. Poniżej znajdziesz odpowiedź na pytanie: jak napisać dobre przemówienie jubileuszowe?

Cechy przemówienia

Przemówienie jubileuszowe to niewątpliwie przemówienie o wyraźnie emocjonalnym charakterze. Powinno cechować się ciepłym stosunkiem do odbiorców, mieć jasne przesłanie i zrozumiały dla każdego język. Przemówienie jubileuszowe składa się z trzech części: wstępu, rozwinięcia i zakończenia. W zależności od okoliczności – czy to przemówienie oficjalne czy prywatne – mowa może być konwencjonalna lub bardziej osobista.

Myśl przewodnia

W trakcie układania mowy należy wybrać najlepiej jeden ważny temat, który stanie się myślą przewodnią całego przemówienia. Jeśli chcemy podjąć więcej niż jedno zagadnienie, należy wybrać tylko najważniejsze aspekty danego tematu. Na wstępie przemówienia należy wyraźnie zaznaczyć o czym będzie dalej mowa. W mowie jubileuszowej takimi tematami mogą być: dotychczasowe osiągnięcia, sukcesy, pochwały dla osób, które przyczyniły się do powstania jubileuszu oraz opowieści historyczne.

Wspomnienia

Istotną częścią przemówienia jubileuszowego są wspomnienia dotyczące historii osób lub instytucji obchodzących swój jubileusz. Takie wspomnienia mogą być napisane w formie anegdoty, w bardziej żartobliwej konwencji albo w formie poważniejszej opowieści. Dobrze, jeśli w tym fragmencie mowy użyjemy faktów mniej znanych, przytoczymy ciekawe i intrygujące chwile z okresu całego jubileuszu – wówczas skupimy na opowieści całą uwagę słuchaczy.

Podziękowania

W ostatniej części przemówienia warto wspomnieć o nadchodzącej przyszłości, naszych planach i zamiarach. Z podsumowania musi wyłonić się jakaś konkretna konkluzja – cel, do którego przemówienie zmierza. Należy także podziękować wszystkim gościom za przybycie i za serdeczne życzenia. Na koniec dziękujemy także za uwagę lub zapraszamy np. na część artystyczną wieczoru.