Co to jest przemówienie?

Przemówienie to oficjalna wypowiedź w formie monologu wygłaszana przed publicznością.

Cechy przemówienia

Przemówienie charakteryzuje się formalnym charakterem i uporządkowaną treścią. Jego język jest zrozumiały dla odbiorców, a przekaz jasny i czytelny. Długość przemówienia powinna być optymalna dla każdego tematu. Styl przemówienia zależy od rodzaju wystąpienia. Może być podniosły, patetyczny, wzruszający lub perswazyjny. Bez względu na rodzaj przemówienia wszystkie wygłaszane mowy cechują się oddziaływaniem na słuchaczy i są bardzo ekspresywne.

Typy przemówień

Przemówienia dzielimy na wiele różnych typów. Ze względu na okoliczności przemowy wyróżniamy m.in. przemówienia ślubne, żałobne, jubileuszowe, firmowe, powitalne, prezentacyjne. Ze względu na ton wypowiedzi wyróżniamy przemówienia oficjalne, emocjonalne, perswazyjne, informacyjne. Innym rodzajem przemówień są tak zwane mowy specjalne: sądowe (przemowa oskarżyciela), polityczne (expose ministra) i religijne (kazania).

Plan ramowy przemówienia

Każde przemówienie posiada specyficzną budowę, która może zostać schematycznie rozpisana. Plan ramowy przemówienia składa się z:

Przywitania – zawiera formułę skierowaną do słuchaczy, np. „Szanowni Państwo!” oraz powitanie zgromadzonych osób.
Wprowadzenia – zawiera krótkie przedstawienie mówcy oraz zarysowanie tematu przemowy. Charakterystyczny zwrot to np. „Chciałbym dziś podjąć bardzo ważny temat…”.
Rozwinięcia – zawiera przedstawienie tez, rozwinięcie tematu.
Podsumowania – zawiera zebrane wszystkich argumentów i krótkie podsumowanie rozważań.
Podziękowania – zawiera podziękowanie za uwagę i pożegnanie ze słuchaczami. Przykładowe podziękowanie to np. „Bardzo dziękuję za uwagę”.

Przemówienia bardzo często łącza się ze sztuką oratorską i retoryką.