Prezentacja raportu kwartalnego

Jak skutecznie i profesjonalnie zaprezentować raport kwartalny? Oto kilka prostych porad:

Co to jest raport kwartalny?

Raport kwartalny jest jednym z rodzajów raportu okresowego firmy, oczywiście odpowiednio do rodzaju prowadzonej działalności. Polega na przekazywaniu informacji sporządzonych w określonej formie, które podsumowują okres kwartalny zgodnie z przepisami obowiązującymi w danej firmie. Raport zwykle zawiera dane na temat rozwoju firmy, na temat przychodów i wydatków, a także na temat pracowników.

Omówienie bieżącego raportu kwartalnego

Cyklicznie przeprowadzane omówienie musi zawierać podsumowanie danych i analizę rozwoju firmy w okresie poprzedniego kwartału. Podczas prezentacji należy przedstawić współpracownikom i przełożonym kwartalne sprawozdanie. Taki raport musi być konkretny i zrozumiały. Prezentacja powinna mieć charakter analityczny. Język prezentacji to język schematyczny, prosty. Przy omawianiu warto skorzystać z pomocy wizualnej, np. slajdów. Na slajdach nie pisz całej treści raportu, a jedynie najważniejsze punkty, które zilustrujesz grafiką, wykresami i danymi procentowymi. Każdy raport musi być przejrzysty i rzeczowy.

Wnioski z raportu kwartalnego

Wnioski to najważniejszy punkt raportu. Powinny wyróżniać się i być wyraźnie zaznaczone. We wnioskach powinno się wyrazić konkluzję płynącą z raportu. Oprócz zebrania wniosków w ostatniej części raportu trzeba także przygotować propozycje rozwiązania wykrytych problemów. Warto zastanowić się nad czym należy popracować i jakie obszary udoskonalić? Raport kończy się sprecyzowaniem jasnego planu działania na przyszłość i rozdzieleniem konkretnych zadań.
Przedstawianie raportu kwartalnego wymaga wprawy, jednak nie jest takie trudne, jak się wydaje.