Okoliczności przemówienia

Przemówienie z okazji…

Okazja, jakiej towarzyszyć będzie twoje przemówienie podyktuje Ci niemal w całości ton, stylistykę oraz treść twojego przemówienia! Narzuci nawet czas jego trwania, ton oraz podpowie oczekiwania odbiorców. Na spontaniczne, humorystyczne dygresje i pochwały będziesz sobie mógł pozwolić przy okazji ślubu, natomiast na seminarium naukowym będziesz raczej unikał tego rodzaju anegdot. Pierwszym krokiem w twoich przygotowaniach powinno być dogłębne zapoznanie się z samą okolicznością.

Nie wystarczy, bowiem informacja ogólna na temat uroczystości. Musisz dowiedzieć się nieco więcej na temat osoby, o której będziesz mówił, poznać specyfikę jej sytuacji. Na przykład przy okazji ślubu, postaraj się dowiedzieć o najważniejszych aspektach życia Pana Młodego (możesz nie być poinformowany o jakimś ważnych aspekcie,nie chcesz żartować np. z osoby, która może być ciężko chora). Możesz też wykorzystać specyfikę czyjejś nieobecności, np. gdy najlepszy przyjaciel pana młodego wyjechał w daleką podróż i nie mógł wziąć udziału w uroczystości, ty nagraj wiadomość audio z telefonu z jego życzeniami i odtwórz podczas swojego wystąpienia. Wzruszy się zapewne nie tylko Pan Młody.

Pamiętaj, że przemówienie to nie tylko słowa, które przekazujesz. To przede wszystkim okoliczność, której twoje przemówienie towarzyszy, a co za tym idzie, jej etykiety. Ślub, odejście na emeryturę pracownika, pogrzeb, czy pochwała nie stanowią „okazji” dopóki nie staną się „ślubem najlepszych przyjaciół z dzieciństwa”, „odejściem na emeryturę współzałożyciela firmy”, czy „pogrzebem seniora rodziny”. Znając szczegóły i specyfikę poszczególnych sytuacji, poświęcając trochę czasu na wywiad i dociekania urozmaicisz swoje przemówienie tak, że stanie się ono wyjątkowym i niezapomnianym wydarzeniem dla ciebie i słuchaczy.