Przemówienie nowego dyrektora

Objęcie stanowiska dyrektora to wielkie wyróżnienie i ogromny obowiązek. Pierwsze wrażenie, jakie zrobi nowy dyrektor na pracownikach, jest zazwyczaj kluczowe. Warto dowiedzieć się jak powinno wyglądać dobre przemówienie dyrektora.

Przemówienie dyrektora

Aby właściwie przygotować się do pierwszego przemówienia przed pracownikami, należy zebrać dokładne informacje o swoim nowym miejscu pracy. Warto dowiedzieć się czegoś o pracownikach i dodać do przemówienia żart lub opowieść, która przypadnie im do gustu. Mowa musi być sformalizowana i powinna zawierać główne cele, które nowy dyrektor chce osiągnąć, np. zaprezentowanie siebie w dobrym świetle, pozyskanie przychylności pracowników, przedstawienie nowych zasad pracy itp.

Nowy dyrektor w placówce szkolnej

Nowy dyrektor swoje przemówienie powinien zacząć od przywitania wszystkich uczniów, nauczycieli przedstawicieli rady rodziców i innych pracowników szkoły (np. psychologa szkolnego, pielęgniarki, woźnych, sprzątaczek). Następnie dyrektor przedstawia się i w kilku zdaniach dokonuje autoprezentacji. Jeśli zostało to już zrobione przez inną osobę (np. wicedyrektora), warto powtórzyć najważniejsze punkty. W tej części można opowiedzieć bardzo krótko o tym skąd dyrektor pochodzi, jaki przedmiot wykłada czy w jakich szkołach dotychczas uczył i jakie ma doświadczenie. Jeśli nowy dyrektor miał już jakieś związki ze szkołą, której dyrekcję obejmuje (np. jest absolwentem tej szkoły lub pracował tu wcześniej), może o tym opowiedzieć. Szczególne wspomnienie szkolne lub anegdota uczniowska może rozładować sztywną atmosferę, jaka zwykle towarzyszy tego typu szkolnym imprezom.

Nowy dyrektor w firmie

Przemówienie nowego dyrektora w firmie powinno zaczynać się od przywitania współpracowników niezależnie od szczebla, na którym pracują. Na wstępie należy podziękować prezesowi firmy za nominację na stanowisko. Mówca powinien zaprezentować się w kilku zdaniach i przedstawić swoje dotychczasowe osiągnięcia zawodowe. Ta część przemówienia musi być wyważona i zawierać tylko najważniejsze rzeczy. W dalszej części nowy dyrektor może ogólnie powiedzieć o zasadach współpracy, jakie preferuje, ale nie powinien wchodzić w szczegóły, bo na to przyjdzie jeszcze czas. Może opowiedzieć o swoich autorytetach i wartościach, którymi kieruje się w pracy. Przemówienie może, ale nie musi zawierać ogólny plany przyszłych działań dyrektora. Warto zakończyć mowę życzeniami owocnej i bezkonfliktowej współpracy.