Przemówienie prelegenta - czyli prelekcja

Jak bezbłędnie wygłosić prelekcję przed dużym audytorium? Dobre przygotowanie prelekcji to kluczowa kwestia. Oto kilka porad niezbędnych dla każdego prelegenta.

Co to jest prelekcja

Prelekcja jest jednym z rodzajów wykładu. Posiada trzy charakterystyczne cechy. Po pierwsze tematyka prelekcji najczęściej ma charakter popularnonaukowy lub rzadziej naukowy. Jej zadaniem jest popularyzacja jakiegoś zagadnienia. Po drugie skierowana jest do możliwie najszerszego grona zebranej publiczności. Po trzecie prelekcja ma charakter okazjonalny, czyli nie zdarza się często. Odnosi się także do konkretnej sytuacji (np. prelekcja o chorobach kobiecych w czasie dnia matki). Funkcjonują również podobne do prelekcji formy: odczyt, pogadanka i szerszy znaczeniowo wykład, które można uznać za jej synonimy.

Przygotowane prelekcji

Najważniejsze w czasie przygotowania prelekcji jest sprecyzowanie celów. W zależności od celów jakie sobie wybierzemy należy dobrać odpowiednie treści i formę prelekcji. W dalszej kolejności powinniśmy zdecydować się na jeden temat, który chcemy zrealizować w trakcie wystąpienia. Warto sporządzić punktujący zagadnienia konspekt przemówienia, który powinien zawierać wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Po napisaniu tekstu prelekcji warto przeczytać ją kilka razy na głos. Można również spróbować nagrać te odczyty i odsłuchując przeanalizować słabsze fragmenty, a następnie je poprawić.

Wygłoszenie przemówienia przez prelegenta

Istotnym atutem przed wygłoszeniem prelekcji przed publicznością może się stać rozpoznanie audytorium. Może to ułatwić dotarcie do słuchaczy i ukierunkować prelekcję na konkretne tory. Należy cały czas pamiętać o popularnonaukowym charakterze prelekcji i upraszczać specjalistyczne słownictwo, wyjaśniać zawiłe kwestie, komentować niezrozumiałe zagadnienia. Treść prelekcji powinna być jasna i zrozumiała dla słuchaczy. Warto przygotować się na pytania od publiczności, spróbować niektóre przewidzieć i przygotować sobie przykładowe odpowiedzi.