Jak podziękować za nagrodę?

Otrzymanie nagrody to przeważnie pełna emocji chwila, w której nigdy nie wiadomo co powiedzieć. Jak z klasą i elegancją podziękować za otrzymane wyróżnienie?

Charakter nagrody

Nagrody są przyznawane przez bardzo różne fundacje, instytucje, kolegia i osoby prywatne. Od prestiżowych nagród jak Oscary czy nagrody Nobla do niewielkich nagród w konkursach różnego rodzaju, po nagrody prezesa lub właściciela firmy dla pracowników. Rodzaj podziękowania za przyznanie nagrody powinien być dostosowany do rangi uroczystości i charakteru nagrody.

Komu podziękować kolejność

Dziękuje się przede wszystkim grupie ludzi, która przyznała nagrodę. Drugim z kolej podziękowaniem należy uhonorować beneficjentów, którzy sponsorowali projekt i bez ich pomocy finansowej nie byłoby zwieńczenia dzieła. W dalszej kolejności można podziękować współpracownikom i pracodawcom. Na dzieło końcowe lub projekt, który jest oceniany i nagradzany często składa się praca wielu osób. Nie wolno zapominać o zespole, w którym pracował laureat i chociaż krótko podziękować i wspomnieć kolegów i koleżanki. Na końcu można podziękować najbliższej rodzinie, zwykle rodzicom lub współmałżonkowi i dzieciom. Nie należy wymieniać całej rodziny zwłaszcza wielodzietnej.

Patron nagrody

Bardzo często nagrody mają patronów często nieżyjących. Warto o nich wspomnieć lub odnieść się do ich pracy i twórczości. Należy zachować odpowiedni nastrój i powiedzieć kilka słów w odpowiednim tonie, aby nie urazić żyjącej rodziny patrona. Dużo zależy od tego czy znaliśmy osobę patrona czy nie i w jakich relacjach byliśmy z nim. Warto wtedy dodać jaki wpływ patron lub jego czyny lub dzieła wpłynęły na naszą działalność.

Co można dodać?

Można powiedzieć miłe słowo o konkurencji czyli o innych nominowanych do nagrody. Bardzo często nagradzanie stanowi wybór z szerszej grupy nominowanych osób. Jeżeli jesteśmy jednym z wielu nagrodzonych podziękowania nie powinny być za długie ponieważ głos będą zabierać także inni laureaci.