Najważniejsze zasady

1. Bądź bezpośredni! Nie obawiaj się mówić o własnych doświadczeniach. Słuchający docenią Twoje osobiste doświadczenie,jako źródło wiedzy.

2. Interpretuj! Wymieniając fakty, pozwól sobie także na ich wolną interpretację. Wzbogacisz tym samym swoją wypowiedź i unikniesz znużenia.

3. Spoglądaj, szukaj kontaktu wzrokowego! Nie bój się patrzeć w oczy słuchającym! Patrz raz w lewo, raz w prawo.

4. Uśmiechaj się! Jeśli sytuacja na to pozwala! Jeśli jest to wypowiedź luźna, to pozwól sobie na szczery uśmiech.

5. Nie spiesz się! Rób pauzy. Nie zmęczysz publiczności.

6. Pozwól sobie na dygresje! Opowiedz jakąś luźną anegdotę. Publiczność to uwielbia!

7. Nie wymyślaj! Mów prawdę. Nieprawdę publiczność prędko wyłapuje z Twoich gestów.