Przemówienie na akademii

Szkolna akademia to dobry moment aby zwrócić uwagę dzieci na ważne sprawy. Jak może wyglądać przemówienie na akademii?

Rodzaj przemówienia na akademii

Na akademiach szkolnych wygłaszane są przemówienia okolicznościowe, czyli mowy związane z obchodem szczególnych dni np. z okazji Dnia Nauczyciela lub Dnia Dziecka, czy z okazji świąt państwowych. Mogą to być ważne uroczystości dla działalności szkoły jak nadanie imienia patrona szkole lub utworzenie nowego budynku szkolnego. To właśnie okazja, z jakiej jest wygłaszane przemówienie, ma największe znaczenie przy jego tworzeniu.

Cechy przemówień na akademiach

Każda okazja do przemówienia na akademii ma cechy wspólne. Nauczyciel czy dyrektor wygłaszający przemówienie na akademii zawsze powinien brać pod uwagę, że przemówienia skierowane jest do szczególnego rodzaju słuchaczy. Wypowiedzi do uczniów muszą być proste i zrozumiałe dla dzieci. Nie powinny być rozwlekłe, bo uwaga młodzieży rozprasza się przy dłuższych wystąpieniach. Przemówienie powinno zawierać jasny i prosty przekaz, nie więcej niż dwa punkty do rozwinięcia i kończyć się wyraźnymi konkluzjami lub wezwaniem do działania.

Co mówić podczas przemówienia?

Każda z okazji wpływa znacząco na treść przemówienia. Charakter przemówienia na akademii z okazji świąt narodowych jak np. 11 Listopada powinien być poważny, ale nie sztucznie podniosły. Przemówienie z okazji dnia dziecka może być pretekstem do podjęcia tematu ochrony praw dziecka. Można zwrócić uwagę na problemy wychowawcze i szacunek względem dzieci. Z okazji dnia nauczyciela warto przypomnieć, że nie należy dzielić nauczycieli na „fajnych” i „surowych”. Uczniom można przypomnieć, że wszystkim nauczycielom należy się szacunek, bo poświęcają się dla uczniów i zależy im na prawidłowym wychowaniu dzieci. W czasie nadawania imienia szkole nie należy zapomnieć o przedstawieniu dokonań patrona. Każda okazja tworzy niepowtarzalny temat do przedstawienia – a jego opracowanie zależy już tylko od mówcy.