Wystąpienie publiczne

Jak występować publicznie? O czym pamiętać, by skutecznie przemawiać przed publicznością?

Zaplanuj wystąpienie publiczne

Dobrze jest przed wystąpieniem zastanowić się co chcesz osiągnąć występując. Zastanów się nad celami wystąpienia. Kiedy już masz wyszczególnione cele, łatwiej będzie dopasować treść wystąpienia. Następnie przemyśl strukturę przemówienia. Musisz wiedzieć co chcesz powiedzieć na wstępie, co będzie głównym przedmiotem wystąpienia, a czym zakończysz przemówienie. Alternatywną zasadą jest elastyczność planu. Reakcje słuchaczy mogą być różne i czasami następuje konieczność modyfikowania treści przemowy w trakcie wystąpienia.

Kompozycja wystąpienia

Oczywista zasada wystąpień publicznych to podział na wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Są dwie szkoły prezentacji. Jedna mówi, że najważniejszy jest początek i koniec wystąpienia, ponieważ na początku słuchacz wyrabiania sobie zdanie o mówcy a z końcówki zapamiętuje najwięcej treści. Druga największą wagę przywiązuje do rozwinięcia wystąpienia, ponieważ wtedy przedstawiana jest zasadnicza treść wystąpienia. Tak naprawdę wszystkie części wystąpienia publicznego są równie ważne – jeśli któraś będzie słaba, cały występ może okazać się nieudany.

Jakie treści powinno zawierać wystąpienie publiczne

O tym czy wystąpienie będzie nudne czy ciekawe decydują treści skutecznie trafiające do słuchaczy. Zastanów się nad doborem argumentów i koniecznie wybierz przykłady ilustrujące twoje tezy. Poszukaj najciekawszych przykładów i pamiętaj o selekcji materiału treściowego. Aby wystąpienie stało się bardziej atrakcyjne w trakcie wygłaszania warto posłużyć się prezentacjami w formie pokazu slajdów lub tablic informacyjnych.

Jak długo mówić

Wystąpienie publiczne nie może być zbyt długie. Zawiłe przemówienia skutkują rozproszeniem uwagi słuchaczy. Efektywne słuchanie trwa około kwadransa. Wiele zależy od charakteru wystąpienia, niektóre mogą być nawet dwa razy dłuższe, ale dobrze rozładować ważne treści luźniejszym opowiadaniem lub anegdotą, które pozwolą słuchaczom znowu zebrać myśli.