Jak motywować zespół do pracy?

Przemówienia motywacyjne są bardzo ważną częścią przemówień firmowych. Co powiedzieć do pracowników, aby ich zmotywować?

Przygotowanie do przemówienia motywacyjnego

Przemowa motywacyjna do zespołu pracowników to tylko jeden z aspektów motywacji zespołu. Zwykle rozmowę motywacyjną prowadzi kierownik, menadżer lub trener. Ważne jest dobre przygotowanie prowadzącego do takiej rozmowy. Liczy się przede wszystkim wiedza o stanie motywacji, o preferencjach i priorytetach ludzi wchodzących w skład zespołu.

Określ cel zespołu i korzyści dla pracownika z realizacji celu

Jasne wyznaczenie celu pomaga w pracy nie tylko w motywacji. Motywator powinien opowiedzieć o realnych korzyściach płynących ze zrealizowania określonego celu. Poza ważną dla każdego pracownika motywacją finansową istnieją motywatory pozafinansowe, które stanowią równie istotną część procesu motywacyjnego. Motywator powinien je wymienić. Do pozafinansowych korzyści materialnych należą wszystkie elementy wyposażenia miejsca w pracy np. laptopy, telefony komórkowe czy samochody służbowe. Do niematerialnych programy socjalne, oferty usług medycznych, karnety na wydarzenia kulturalne, związane z aktywnym wypoczynkiem (siłownia, fitness) czy regeneracją (basen, sauny, Spa).

Zwróć uwagę na atmosferę współpracy

W czasie mowy przełożony powinien zwrócić uwagę pracowników na atmosferę współpracy, która powinna przebiegać w przyjazny i bezkonfliktowy sposób. Sympatie i antypatie należy odłożyć na czas pracy. Warto przypomnieć pracownikom zasady komunikacji. Ważną sprawą która może być dodatkowym motywatorem jest odpowiedni podział obowiązków w pracy i czasu pracy dostosowany do potrzeb pracowników. W razie konfliktów przełożony powinien rozstrzygać je bezstronnie i w sposób satysfakcjonujący cały zespół.

Podkreśl możliwości rozwoju

Na zakończenie przemowy motywacyjnej można podkreślić, że osiągnięcie celów przyczynia się do rozwoju pracownika i zdobywania nowych doświadczeń lub kwalifikacji. W przyszłości może to wiązać się z uznaniem przez pracodawcę lub przełożonego i przybliża pracownika do awansu zawodowego.

Mowy motywacyjne nie należą do najłatwiejszych, ale potrafią być niezwykle skuteczne.