Wstęp do prezentacji

Pierwsze wrażenie jest bezcenne. To, jak słuchacze podejdą do Twojej prezentacji zależy w dużej mierze od jej wstępu. Jak napisać ciekawy i niebanalny wstęp do prezentacji?

Dlaczego wstęp jest najważniejszy?

Wstęp do prezentacji to klucz do zainteresowania i uwagi publiczności. To także jedyny moment, kiedy można zrobić odpowiednie wrażenie i zaprezentować własną osobę. We wstępie zawarte są wszystkie najważniejsze punkty prezentacji, których rozwinięcie znajdzie się w dalszej części prezentacji oraz najważniejsze informacje o prowadzącym spotkanie.

Co powinno znaleźć się we wstępie?

Przywitanie i przedstawienie prelegenta
Jasno przedstawiony temat spotkania
Poszczególne etapy prezentacji
Cele prezentacji
Korzyści z prezentacji
Ustalenie kwestii formalnych

Co powiedzieć na wstępie?

Na początku musisz przyciągnąć uwagę słuchaczy. Możesz opowiedzieć anegdotę lub żart albo odnieść się kreatywnie do sytuacji zastanej na sali. Prezentacja może się też zaczynać jakąś ciekawostką dotyczącą omawianego zagadnienia lub Twojej osoby. Kiedy słuchacze skupią się na Tobie przejdź do zaprezentowania tematu. Krótko opowiedz o czym będzie mowa, jakie są najważniejsze cele i zadania tej prezentacji. Możesz tu postawić pytania, na które odpowiesz w rozwinięciu prezentacji. Zainteresuj słuchaczy przedstawiając korzyści jakie wyniosą z Twojej prezentacji (np. poszerzenie wiedzy).

Długość wstępu prezentacji

I na końcu ostatnia kwestia, choć wcale nie najmniej ważna. Długość wstępu. Może się wydawać, że ta część prezentacji zawiera wiele informacji, których przekazanie zajmie dużo czasu. Tak naprawdę całość wstępu nie powinna przekraczać pięciu minut.

Wstęp to także miejsce na włączenie prezentacji audiowizualnej (przygotowanych wcześniej slajdów) oraz czas na ustalenie wszystkich kwestii formalnych (np. czasu trwania spotkania).