Przemówienie okolicznościowe

Przemówienie okolicznościowe to konwencjonalna mowa stworzona z powodu szczególnej okazji. Zależnie od okoliczności przemówienie może mieć formę oficjalną lub nieoficjalną.

Oficjalne przemówienie okolicznościowe

Oficjalne przemówienia okolicznościowe są wygłaszane m.in. podczas różnych uroczystości – jubileuszy, wernisaży, przyjęć czy firmowych spotkań. Mają standardową budowę (wstęp – rozwinięcie – zakończenie) i sformalizowaną treść. Należy pamiętać o publiczności i tak skomponować przemówienie, aby pasowało zarówno do okoliczności, jak i do odbiorców. Warto także uprościć treść i wyeksponować główne myśli. Dobrze, jeśli przemówienie okolicznościowe jest napisane szczerze i wyraża to, co mówca naprawdę myśli.

Nieoficjalne przemówienie okolicznościowe

Nieoficjalne przemówienia okolicznościowe mogą być wygłaszane podczas uroczystości rodzinnych, spotkań towarzyskich, małych przyjęć i podczas innych nieformalnych okazji. Charakteryzują się znacznie mniej sztywnymi normami i mniej sformalizowaną treścią, niż formy oficjalne. W takich przemówieniach można pozwolić sobie na bardziej osobiste wywody i luźne podejście. Odbiorcami mowy są zazwyczaj członkowie rodziny, przyjaciele czy znajomi, a więc osoby ze sobą powiązane, przy których można się otworzyć. Warto jednak zawsze pamiętać, by ustalić główny cel przemowy, aby słuchacze wiedzieli o co chodzi.

Dobre porady do przemówienia okolicznościowego

Niezależnie od formy przemówienia, zawsze warto napisać o powodzie wygłaszania mowy – nawet jeśli jest wszystkim znany. Mówiąc kilka słów o okoliczności zebrania wprowadzamy słuchaczy w odpowiedni nastrój. Przemówienie może mieć mocno emocjonalny charakter. Ciekawym chwytem jest wplatanie w treść cytatów lub anegdot, które ubarwiają opowieść i przyciągają uwagę słuchaczy. Nie warto przesadzać z długością przemówienia. Nikt nie lubi słuchać niekończącego się monologu.