Jak powitać gości?

Powitanie gości to zawsze bardzo zaszczytne ale równocześnie odpowiedzialne zadanie. Jak w dobrym stylu powitać gości na każdym wydarzeniu?

Co powiedzieć na przywitanie

Niezależnie od rangi wydarzenia i jego wielkości według zasad dobrego wychowania zawsze na początku należy przywitać zaproszonych gości. Powitanie gości może przybrać formę kilku oficjalnych słów przed rozpoczęciem wydarzenia lub może być wstępem do dłuższego wystąpienia – np. przemowy. Zawsze na początku warto zaznaczyć z jakiej okazji to powitanie oraz kim jest osoba witająca. W dobrym guście jest powitać osobno każdego ważnego gościa, wymieniając jego stanowisko (lub rangę) oraz imię i nazwisko.

Kto wita gości

Zasady savoir vivre’u jasno określają, że gości wita zawsze gospodarz. Nawet, jeśli oficjalną imprezę prowadzi konferansjer a konferencję biznesową inny pracownik – na spotkanie z gośćmi wychodzi zawsze najważniejsza osoba. To oznaka szacunku i godnego traktowania zaproszonych osób. W razie nieobecności gospodarza (choć taka sytuacja nie jest w dobrym tonie) rolę tę przejmuje najstarsza rangą osoba, np. zastępca.

Kiedy kogo powitać – zasady precedencji

Precedencja porządkuje wzajemne stosunki między osobami o różnym statusie publicznym i m.in. określa kolejność witania poszczególnych gości. Są dwie podstawowe zasady wynikające z precedencji: zasada pierwszeństwa oraz zasada starszeństwa. Według nich kolejność witania określa zajmowana ranga lub stanowisko, a w obrębie tej samej rangi – wiek lub doświadczenie. Podczas ważnych, oficjalnych lub państwowych wydarzeń kolejność witania poszczególnych osób powinniśmy ustalić w zgodzie z konstytucją oraz z przepisami określającymi kompetencje stanowisk. Zawsze najpierw przywitamy przedstawicieli władzy państwowej, następnie władzy samorządowej i później kolejnych organizacji. Na spotkaniach, w których nie uczestniczą osoby związane z władzą można pozwolić sobie na zachowanie zasad kurtuazji i tradycji.

Powitanie to najtrudniejsza część przemowy. Jeśli jednak dobrze wykonasz swoje zadanie każdy gość poczuje się doceniony i z pewnością zapamięta twoją mowę na dłużej.