Materiały pomocnicze

W prezentacjach na forum publicznym najczęściej korzysta się dziś ze slajdów przygotowanych w programie Power Point.
Jeśli w swoim wystąpieniu masz zamiar posłużyć się więcej niż dziesięcioma planszami,
to powinieneś także przygotować wstępny plan ich prezentacji, który powinien być powtarzany przy każdej zmianie planszy (pod warunkiem, że ich liczba przekracza w sumie dwadzieścia pięć).

Slajd pierwszy powinien wyświetlać twoje imię i nazwisko oraz temat wystąpienia. Wielu ekspertów umieszcza często na wstępie hasło przewodnie prezentacji, nierzadko posiłkując się jakimś cytatem itp. W slajdzie podsumowującym twoje przemówienie powinno znajdować się kilka najważniejszych, kluczowych wniosków.

Jeśli bierzesz udział w jakiejś konferencji, umieść jej nazwę oraz określ odbiorcę. Tekst na slajdach powinien być czytelny, jego czcionka stosunkowo prosta, wielkie litery tylko na początku zdań oraz w nazwach własnych.

Informacje najważniejsze w każdym slajdzie wyróżniaj pogrubieniem bądź podkreślaj. Dobrze jest umieścić je na początku każdego slajdu. Obraz, rysunek, schemat, wykres w twoim slajdzie musi być czytelny, bez zbędnych dodatków, nie urozmaicaj go nadmiernie zbędnymi kolorami, bądź symbolami.
Nadmiar treści na jednym slajdzie dezorientuje, dlatego dobrze jest umieszczać kilka linijek tekstu na każdym z nich (między 4 i 7).
Nie stosuj ciągłych, wielokrotnie złożonych zdań, posługuj się raczej dewizami przewodnimi.