Cel prezentacji

Celem każdej prezentacji jest dotarcie do odbiorcy z jakimś ważnym przesłaniem.
Jego realizacja będzie skuteczna tylko wtedy, gdy informację przekażesz w odpowiedni sposób. Zasięg twojej prezentacji może być znacznie większy, niż się tego spodziewasz.

Forma w jaką odziejesz treść pełni w grze komunikacji jedną z głównych ról. Treść, jaką przekazujesz odbiorcy to jedna z dwóch płaszczyzn twojej prezentacji. Tę drugą stanowi właśnie komunikowanie się niewerbalne, czyli wysyłanie sygnałów, za pomocą których odbiorca spontanicznie odczytuje i definiuje twoją postawę oraz twój do niego stosunek.

Jakość twojej prezentacji w pełni odpowiada za skuteczność twojego przekazu, krytyczność słuchaczy względem twojego przekazu oraz wzajemne relacje nadawca-odbiorca. Treść, z jaką chcesz trafić do słuchacza zostanie wysłuchana i odpowiednio zanalizowana tylko wtedy, gdy jakość jej przekazu będzie odpowiednio dopracowana. Nawet najznakomitsze odkrycie nie zainteresuje odbiorcy, jeśli jego przekaz jest słaby. Najważniejsza w komunikacji społecznej jest umiejętność zdobywania zaufania oraz przykuwania uwagi poprzez użycie odpowiednich środków przekazu.