Język Twojej prezentacji

Jednym z najczęściej popełnianych błędów w publicznych prezentacjach jest nadużywanie terminologii specjalistycznej.
Wielu prelegentów zakłada, że w prezentacji, jaką przygotował bierze udział grono nadzwyczajnych profesjonalistów. Wielu też jest nazbyt często przekonanych o wyjątkowości i doskonałości własnej firmy, prezentując tym samym wizerunek nadzwyczajny, co w efekcie traci na wiarygodności.

Najważniejsze w publicznych prezentacjach jest mówienie w sposób zrozumiały dla każdego, to znaczy normalny. Terminologia specjalistyczna może się przydać na rozmowie o pracę, jednak w prezentacjach publicznych jest ona raczej zbędna i wielokrotnie usypia słuchaczy.

Ważne jest natomiast, aby się czymś wyróżnić! Aby zwiększyć prawdopodobieństwo, że odbiorca zapamięta na dłużej twoją prezentację postaraj się swoje wystąpienie urozmaicić metaforami, porównaniami, ciekawymi dygresjami.

Nie próbuj udowadniać nikomu, poprzez użycie trudnego słownictwa, że jesteś profesjonalistą. Wszyscy o tym wiedzą, dlatego staraj się mówić prostym, zrozumiałym językiem.