Twój przekaz

Bez względu na to, czy jesteś doskonałym ekspertem, czy masz niewielkie doświadczenie w prezentacjach, twoje przesłanie zostanie wysłuchane i zapamiętane, jeśli tylko mądrze dobierzesz informacje i wyselekcjonujesz treści.

Dobór odpowiedniej zawartości zależy od adresata. Dobra prezentacja zawiera tylko te treści, które potrzebne są adresatowi do swobodnej, samodzielnej oceny. Często zdarza się, że przedstawiciele poszczególnych środowisk przesadzają z doborem informacji, posługują się specjalistycznym słownikiem narażając się tym samym na niezrozumienie. Dobór odpowiednich, to znaczy niezbędnych treści w prezentacji, powinien mieć na celu główne przesłanie, a język, jakim się prelegent posługuje powinien być zrozumiały dla każdego, to znaczy prosty. Zdania nie powinny być zbyt długie. To samo tyczyć się będzie wszelkich rekwizytów wspomagających prezentację, czyli np. zdjęć w Power Point. Częstotliwość ich prezentacji powinna być umiarkowana, bowiem nadmiar kolorowych obrazków, zdjęć, wykresów powoduje dezorientację i odwrócenie uwagi od wypowiadanych treści. Twój przekaz nie może być zbyt skomplikowany, zbyt długi, ani zbyt urozmaicony.
W swojej prezentacji kieruj się umiarem.

Miej na uwadze przede wszystkim adresata wystąpienia, a dopiero potem swoje ambicje.